Your cookie settings does not allow you to watch this video - please accept marketing cookies

Change cookie settings
Employee Experience

Hvorfor jagte nyt talent hvis de er væk om et år? / Why chase new talent if they're gone in a year?

January 22, 2024
DK:
Medarbejdere skifter job som aldrig før, og den høje personaleomsætning gør det endnu vigtigere at fokusere på, hvordan man som organisation sikrer, at medarbejderne bevarer deres arbejdsglæde – også på længere sigt.

I dette webinar vil antropolog og ledelseskonsulent Vibeke Follmann først give et indblik i, hvordan den nuværende rekrutteringssituation på det danske arbejdsmarked ser ud.

Med Ennovas omfattende dataindsamling som fundament vil Vibeke illustrere, hvordan data kan hjælpe os med at forudsige dels hvilke medarbejdere, der er på vej ud fra vores organisationer, og dels hvad der skal til for at (gen)skabe arbejdsglæden hos dem.

Du kommer også til at blive klogere på, hvordan medarbejderengagement bevæger sig over gennem årene, og finde ud af, hvorfor det er ekstra vigtigt at arbejde med arbejdsglæden i de første år af ansættelsen.

Webinaret varer cirka 30 minutter. Klik på 'cc' i afspilningsbjælken for at tilføje undertekster.

US:
Employees are changing jobs like never before, and the high turnover rate makes it even more crucial for organizations to focus on maintaining job satisfaction - in the long term.

In this webinar, leadership consultant Vibeke Follmann will first provide an insight into the current recruitment situation in the Danish labor market.

With Ennova's extensive data collection as a foundation, Vibeke will illustrate how data can help us predict which employees are leaving our organizations and what it takes to (re)create job satisfaction among them.

You'll also learn how employee engagement changes over the years and why it's so important to work on job satisfaction in the early years of employment.

The webinar lasts approximately 30 minutes. You can add English subtitles by clicking 'cc' in the playback bar.